Op dinsdag 21 juli start er een Honest Open Proud (HOP) training bij La Caza.
Honest, Open & Proud (HOP) is een training die mensen met een psychische kwetsbaarheid enorm empowert en zo zelfstigma kan helpen verminderen. De training creëert vooral bewustwording van het feit dat de deelnemer zélf een keus heeft in wát hij/zij van het (levens)verhaal/kwetsbaarheid vertelt, aan wie, om welke reden en vooral ook hóe.

In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het afwegen van de voor- en nadelen van openheid. Er wordt gekeken naar de verschillende manieren van openheid die er zijn en naar wie je open bent of kunt zijn. En er wordt vooral ook aandacht geschonken aan het thema zelfstigma. De deelnemer werkt toe naar een eigen manier om openheid te geven en daarmee staat in de laatste bijeenkomst het vertellen van je eigen (herstel)verhaal centraal. De training wordt gegeven door twee HOP-facilitators. Samen met hen wordt een gezamenlijke leeromgeving gecreëerd waarin je ervaringen en verhalen uitwisselt. Die wederkerige verkenning biedt steun.

Deze training zal plaatsvinden in de grote zaal. De zaal is ingericht conform de Corona-maatregelen die ook gehandhaafd zullen worden. Om die reden is er een maximaal aantal deelnemers van 8. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten die allen plaatsvinden op dinsdag van 13:00 uur tot 15:00 uur.

De data zijn:
21 & 28 juli
4 & 11 augustus

Als deelnemer krijg je een eigen hand- en werkboek. De training is voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
Bij aanwezigheid van 3 bijeenkomst ontvang je aan het eind van de training een certificaat.