Omgangsregels
We behandelen elkaar met respect en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Dieren
Alleen hulphonden zijn welkom.

Roken
Roken mag op het terras. Houd rekening met andere gasten.

Verdovende middelen
Wanneer gasten merkbaar onder invloed zijn, van welk verdovend middel dan ook, zal de toegang worden geweigerd.

Eigendommen
Gasten zijn zelf aansprakelijk voor hun eigendommen. Gevonden voorwerpen worden een maand bewaard. U kunt hiervoor terecht bij de bar.

Consumpties
Wij verzoeken gasten minimaal 1 consumptie te bestellen bij een bezoek aan de inloop of het terras. Wij verzoeken gasten zelf meegebrachte etenswaren en dranken niet te nuttigen in het pand of op het terras.

Overtreding van één van bovenstaande afspraken kan tot gevolg hebben dat u verzocht wordt het pand te verlaten. In sommige gevallen wordt de politie ingeschakeld of kan de toegang voor (on)bepaalde tijd worden ontzegd.